Metody odzyskiwania długów

Kategoria: Długi i zobowiązania, Metody windykacji. Data dodania: 19 marca 2011

7Gdy słyszymy o metodach odzyskiwania pieniędzy od dłużników, wtedy bardzo często staje nam przed oczami obraz jak z filmu gangsterskiego, jednak w rzeczywistości wszystko przebiega w zupełnie inny sposób.

Dość dużo z nas ma jakieś długi, na przykład w bankach czy też u naszych znajomych. Jeżeli spłacamy je regularnie, wówczas nie mamy się czego obawiać, ponieważ jedynym co nam grozi są odsetki od kwoty, którą pożyczyliśmy. Jeżeli jednak zaczynamy spóźniać się ze spłatą rat za mieszkanie czy też telewizor, który okazyjnie zakupiliśmy, wtedy mogą pojawić się dość duże problemy. Jak się przed nimi ustrzec? To dość proste, ponieważ wystarczy wiedzieć, jakie dokładnie są nasze możliwości i nie brać na siebie takich zobowiązań, z których nie będziemy w stanie się wywiązać. Widzimy więc, że unikanie zbyt dużej liczby długów jest łatwe, jednak nie każdy z nas może trzeźwo ocenić, czy poradzi sobie z jeszcze jednym kredytem konsumpcyjnym. Wtedy też bardzo często pojawia się groźba egzekucji komorniczej. Bardzo wiele firm w dzisiejszych czasach korzysta jednak z usług przedsiębiorstw windykacyjnych. Dzięki nim mogą one szybko i przede wszystkim z bardzo dużą skutecznością odzyskać wierzytelności. Jak to się odbywa? Przede wszystkim w firmach takich pracują osoby, które dokładnie wiedzą, jak postępować w przypadku dłużników. Zazwyczaj pierwszą i najbardziej efektywną metodą odzyskiwania długów jest rozmowa. Nie mówimy tutaj jednak o zwykłej konwersacji, ponieważ jest ona prowadzona w szczególny sposób. Windykacja to umiejętność takiego pokierowania zwykłą rozmową, aby osoba, która ma jakieś długi, mogła sama dojść do wniosku, że lepiej będzie dla niej, gdy szybko spłaci ona swoje zobowiązania. Dlatego też w przedsiębiorstwach windykacyjnych pracują osoby, które mają szczególne umiejętności i specjalne wykształcenie, na przykład skończyły psychologię czy socjologię. Dzięki swojej wiedzy potrafią one tak rozmawiać, aby wywrzeć wpływ na daną osobę i tym samym skłonić ją do określonych działań. Te metody windykacji zazwyczaj określa się mianem polubownych, ponieważ nie dochodzi wtedy do żadnych działań prawnych, na przykład do skierowania sprawy do sądu. Trzeba zatem powiedzieć, że jest to najlepsza i najbardziej wydajna metoda z punku widzenia windykatora, ale także i dłużnika. Często przedsiębiorstwa windykacyjne dają także możliwość spłaty ratalnej danego zadłużenia, co sprawia, że można odzyskać dane pieniądze w całości. Gdy jednak te sposoby nie działają, wtedy konieczne jest zastosowanie innych metod. Tutaj w akcję wkraczają prawnicy, którzy mogą napisać najeżony różnymi rodzajami cytatów z aktów prawnych list, w którym będą znajdowały się wypisane poszczególne sankcje, jakie grożą dłużnikowi. Widzimy zatem, że windykacja może mieć różne sposoby odzyskiwania należności. W tym przypadku dość dużo osób decyduje się na spłatę, ponieważ nie chcą oni mieć nad sobą groźby egzekucji komorniczej. Gdy jednak wierzyciel nadal uchyla się przed spłatą, konieczna jest rozprawa sądowa, podczas której ustalane są różne czynniki dotyczące tego, jak dany dług ma zostać odzyskany na drodze prawnej. Najczęściej jest to wspomniany wcześniej komornik, który zajmuje mienie danej osoby lub też jej konto bankowe.

Monitoring płatności w firmach windykacyjnych

Kategoria: Firmy windykacyjne, Metody windykacji. Data dodania: 24 listopada 2010

62Żeby zapobiec długom, można skorzystać z bardzo wygodnej opcji, którą oferują firmy windykacyjne, czyli z monitoringu płatności.

Każdy przedsiębiorca chciałby, aby jego kontrahenci oraz klienci mogli mu płacić w terminie. Często tak jest, jednak czasami trafia się na nieterminowych płatników, którzy nie bardzo palą się do spłacania zobowiązań. Gdy ktoś nie płaci nam za wykonaną przez nas pracę, wtedy może pojawić się problem z naszą własną płynnością finansową, szczególnie wtedy, gdy zamówienie czy też zlecenie było bardzo duże. Co jednak zrobić, aby temu zapobiec? Istnieje kilka sposobów. Jednym z nich jest ostrożne dobieranie sobie kontrahentów, chociaż nigdy nie wiadomo, jak tego dokonać. Tutaj można powołać się na swoją intuicję, jednak i tak nie zawsze jest to dobry pomysł, ponieważ przedsiębiorstwa, które nie zamierzają spłacać swoich długów, są dość często bardzo trudne do zlokalizowania. Zatem w tym momencie możemy zdecydować się na sprawdzenie płynności finansowej w sieci. Tam znajdziemy dość dużo różnego rodzaju baz oraz stron internetowych, na których będziemy mogli dowiedzieć się co nieco o innych przedsiębiorstwach. Możemy więc skorzystać z Krajowego Rejestru Dłużników oraz Biura Informacji Kredytowej. W nich będziemy mogli zobaczyć, czy dana firma zalega z płatnościami jakimś innym przedsiębiorstwom. Innym sposobem jest po prostu wpisanie jej nazwy do wyszukiwarki internetowej. Jeśli ma ona coś na sumieniu, to wtedy oszukane osoby bardzo często dzielą się swoimi historiami z innymi osobami. Trzeba jednak wiedzieć, że nie zawsze takie informacje są godne zaufania, ale zawsze mogą być dla nas jakąś wskazówką. Najbardziej polecane jest jednak znalezienie dla siebie specjalnej firmy windykacyjnej, które będzie mogła przeprowadzić wywiad gospodarczy, czyli dokładnie sprawdzić kondycję finansową i prawną danego przedsiębiorstwa. Także w firmach windykacyjnych będziemy mogli skorzystać z takiej możliwości, jak monitoring płatności. Co to jest? Jak sama nazwa wskazuje, taki właśnie monitoring dotyczy tego, czy dane przedsiębiorstwo płaci nam w regularnych odstępach czasowych i nie zalega z płatnościami. Z takich właśnie usług bardzo często korzystają duże przedsiębiorstwa, które nie mogą dokładnie wiedzieć, czy dany płatnik spośród tysiąca innych jest terminowy. Wtedy też wszystkim zajmuje się firma windykacyjna, która od razu po przekroczeniu wyznaczonej daty może zadzwonić do danego dłużnika, który zalega ze spłatą. Jak widać jest to świetny sposób na monitorowanie swoich płatności bez konieczności przeznaczania na to zbyt dużej ilości czasu. Trzeba też wiedzieć, że przedsiębiorstwo windykacyjne będzie mogło podjąć odpowiednie kroki, które będą dotyczyły spłaty długu. Początkowo jest to tak zwana windykacja miękka czy też polubowna. Dzwoni się do danych dłużników, a także wysyła do nich listy czy też odwiedza się ich osobiście. Jest to jednocześnie bardzo wygodny sposób odzyskiwania należności dla przedsiębiorstwa windykacyjnego, ale także i dla dłużnika, ponieważ może on szybko uregulować swoje należności dzięki możliwości skorzystania z rozłożenia swojego długu na raty. Zatem monitoring płatności jest najlepszym sposobem na terminową spłatę pieniędzy przez klientów i kontrahentów.

Windykacja międzynarodowa

Kategoria: Firmy windykacyjne, Metody windykacji. Data dodania: 22 listopada 2010

42Ściąganie długów jest dość trudną czynnością, która w przypadku, gdy osoba znajduje się za granicą może być jeszcze trudniejsza, ale dla firm windykacyjnych nawet granice państw nie są przeszkodą w skutecznym odzyskiwaniu pieniędzy.

Gdy pożyczyliśmy komuś dość dużą sumę, a osoba ta wyjechała poza granice kraju, wtedy dość często grzebiemy swoje nadzieje na odzyskanie pieniędzy. Trzeba jednak wiedzieć, że aktualnie granice krajów nie są żadną przeszkodą w skutecznej windykacji długów. Dlaczego? Jest tak dlatego ponieważ profesjonalne firmy windykacyjne mają także odpowiednie narzędzia, aby znaleźć dłużnika również za granicą. Jak tego dokonują? Przede wszystkim te sposoby nie różnią się właściwie od tych, które stosowane są w kraju. Przeszkodą mogą być jednak akty prawne innych krajów, jednak i to jest możliwe do pokonania dla doświadczonych prawników. Zacznijmy jednak od windykacji polubownej, bo to ona jest najskuteczniejszym sposobem ściągania należności. Polega ona przede wszystkim na tym, że telefonuje się do osoby, która ma jakieś długi i nakłania się ją do szybkiej spłaty. W większości przypadków takie działania kończą się sukcesem. Czasami konieczne jest rozłożenie danego długu na raty, co sprawia, że osoby, które mają problemy ze spłatą zadłużenia mogą szybko i łatwo się go pozbyć. Innym sposobem windykacji miękkiej, bo także i tak określa się tę polubowną, są ponaglenia listowe. W nich najczęściej zawiera się różnego rodzaju akty prawne, które mają zastosowanie w konkretnym przypadku długu, zatem inne stosuje się dla dłużników prywatnych, inne dla przedsiębiorstw. Trzeba też wiedzieć, że takie ponaglenia listowe przychodzą do danego dłużnika dość często i regularnie, podobnie zresztą jest z telefonicznymi ponagleniami, że dość dużo osób daje za wygraną i postanawia zacząć spłacać dług. W przypadku windykacji zagranicznej także i te czynności są możliwe do wypełnienia, ale trzeba znać wtedy miejsce zamieszkania dłużnika. Co jednak zrobić, gdy nie mamy dokładnego adresu? Wtedy najczęściej firma windykacyjna podejmuje odpowiednie kroki, które mają za zadanie go zlokalizować. Najczęściej jest to przeglądanie różnego rodzaju baz internetowych, czasami nawet portali społecznościowych, a w innych przypadkach konieczny jest kontakt z policją. Dobrym sposobem jest również skorzystanie z usług detektywów, które oferują niektóre przedsiębiorstwa windykacyjne. W ten sposób można szybko i dość łatwo znaleźć dłużnika. Gdy jednak i takie sposoby nie pomagają, wtedy konieczne staje się wejście na ścieżkę sądową. Wówczas również najczęściej korzysta się z usług policji zarówno tej krajowej, jak i zagranicznej, ponieważ tylko współpraca pomiędzy tymi organami może zagwarantować sukces. Musimy wiedzieć, że po znalezieniu danego dłużnika dość często postanawia on oddać nam nasze pieniądze, aby nie narażać się na różnego rodzaju prawne sankcje. Trzeba też wspomnieć, że takie działania są możliwe na terenie większości krajów, ponieważ w niektórych dani obywatele są chronieni. Widzimy zatem, że windykacja międzynarodowa jest dość trudna do przeprowadzenia, jedna to nie oznacza, że niemożliwa. Kosztuje nas także trochę więcej, ale zawsze lepiej jest odzyskać swoją należność niż w ogóle pożegnać się ze swoimi pieniędzmi.

Jak przeprowadzić wywiad gospodarczy?

Kategoria: Metody windykacji, Podstawowe informacje. Data dodania: 19 listopada 2010

101Żeby móc odzyskać pieniądze od jakiegoś przedsiębiorstwa, konieczne może być przeprowadzenie wywiadu gospodarczego, dzięki któremu będzie można zobaczyć, w jakiej kondycji finansowej jest dana firma.

Takie czynności, które ogólnie określa się mianem wywiadu gospodarczego, mogą dotyczyć bardzo wielu aspektów. Przede wszystkim ich głównym celem jest znalezienie jak najlepszego sposobu na dowiedzenie się czegokolwiek o kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa. Takim wywiadem mogą zajmować się różne przedsiębiorstwa, jednak najczęściej te zadania zlecane są firmom windykacyjnym. Dlaczego właśnie im? Jest to związane z charakterem ich pracy oraz z tym, że wywiad gospodarczy jest niezwykle przydatny przy skutecznej egzekucji długów. Zatem trzeba wiedzieć, że gdy chcielibyśmy wiedzieć co nieco o kondycji finansowej czy też prawnej innego przedsiębiorstwa, wtedy wywiad będzie najlepszym pomysłem. Żeby go przeprowadzić powinniśmy znaleźć dla siebie specjalną firmę windykacyjną, która oferuje właśnie tą usługę. Najprościej jest to zrobić przez Internet, chociaż niektórzy wolą w tym celu zdać się na tak zwaną pocztę pantoflową, czyli rozpytać o to swoich znajomych. Zatem poszukiwania firmy, która zajmie się wywiadem są bardzo ważne. Od tego zależy przecież to, czy odzyskamy wtedy swoje pieniądze. Jak przeprowadza się taki wywiad? Przede wszystkim sprawdza się wszystkie informacje na temat danego przedsiębiorstwa, które dostępne są w różnego rodzaju bazach. Może to być Krajowy Rejestr Dłużników lub też Biuro Informacji Kredytowej. Z nich można dowiedzieć się, czy dane przedsiębiorstwo ma inne długi oraz jaka jest ich wysokość. Konieczne jest także oszacowanie wypłacalności, czyli sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwo ma jakieś przychody, a jeżeli tak, to w jakiej są one wysokości. Bardzo ważne jest też oszacowanie tego, jak wygląda majątek danej firmy, ponieważ tylko w ten sposób będzie można się dowiedzieć, na co można liczyć w przypadku egzekucji komorniczej. Taki wywiad nie jest rzeczą tanią, jednak w przypadku przedsiębiorstw, które zalegają z płatnościami jest najlepszym wyjściem. Dzięki niemu można dowiedzieć się jeszcze wielu innych przydatnych rzeczy, na przykład tego, czy dana firma nie stosuje zakazanych praktyk handlowych czy też działa legalnie na rynku. Poza tym można też się dowiedzieć, ilu pracowników ona zatrudnia oraz tego, jaka jest jej wydajność. Jak już zostało powiedziane wcześniej, wszystkie te informacje są możliwe do zebrania przez konkretną firmę. Można wynająć firmę windykacyjną, ale dość dużo osób postanawia też postawić na prywatnych detektywów. Trzeba jednak powiedzieć, że takie osoby są również zatrudniane w firmach windykacyjnych, dlatego o wiele lepszym sposobem będzie od razu udać się do takiej właśnie instytucji i skorzystać z jej usług. Przedsiębiorstwo windykacyjne zajmie się wszystkimi sprawami związanymi z odzyskaniem pieniędzy, nawet reprezentowaniem nas w sądzie na rozprawach o egzekucję komorniczą. Trzeba też w tym momencie wspomnieć, że chociaż takie czynności mogą być dość drogie, to jednak w o wiele bardziej opłaca się zatrudnić do tego profesjonalną firmę niż odpuścić dłużnikowi, co oznacza, że w ogóle nie zobaczymy już swoich pieniędzy.

Kategorie

Kalendarium

O stronie

Copyright 2018 Skuteczna windykacja należności.